Kontakt: CubePrint, s. r. o., Paulína Baloghová

Korabinského 101/B, 811 02 Bratislava, tel: +421(0)907 731 676, mail: baloghova(at)3d-tlac.sk3d tlač v archeológii   7. 3. 2011

Presná rekonštrukcia osídlení či vyhynutých druhov

3d tlač pre múzeá   7. 3. 2011

Trojrozmerná rekonštrukcia artefaktov minulosti

3d tlač v geodézii   6. 3. 2011

Názorná forma prezentácie Vašich geodetických dát

3d tlač v urbanistike   6. 3. 2011

Trojrozmerný model územného plánu celého mesta ...

3d tlač v strojníctve   6. 3. 2011

Potrebujete vyrobiť prtotyp či 3D model súčiastky, časti karosérie, či mobilného telefónu?

3d tlač v modelárstve   5. 3. 2011

Železnice, vláčiky, modely v presných mierkach